• Reuniune de lucru cu partenerii şi trainerii proiectului, desfăşurată la sediul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, deschisă cu un bun venit şi introducere în tematică din partea doamnei Daniela Popescu, preşedintele Asociaţiei Alumnus Club UNESCO şi al Federaţiei Europene a Centrelor, Cluburilor şi Asociaţiilor pentru UNESCO, expert al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO.
• Conform agendei, doamna Rodica Precupeţu, manager de proiecte, a prezentat obiectivele generale şi specifice ale iniţiativei, activităţile planificate şi calendarul acestora, precum şi rezultatele preconizate.
• Întâlnire şi discuţii cu lectorii implicaţi în proiect:
o doamna prof. univ. dr. Georgeta Filitti, istoric;
o doamna Andreea Buzec, trainer proiecte de tineret;
o doamna Nina May, jurnalist, redactor-şef adjunct la publicaţia de limbă germană Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien.
• Discuţii pe tema rolului pe care fiecare partener îl are pe parcursul desfăşurării proiectului, propuneri pentru a asigura reuşita şi vizibilitatea acestuia.