În perioada 26 – 27 octombrie 2017, la București, doamna Daniela Popescu, expert al Subcomisiei Programe Interdisciplinare a Comisiei Naționale Române pentru UNESCO, Președinte EFUCA, Președinte Club Alumnus pentru UNESCO a participat la cea de a doua întâlnire deschisă a președinților balcanice UNESCO privind “Educația pentru spirit antreprenorial, inovare și sustenabilitate în economia bazată pe cunoaștere”.

 

Acestă importantă întâlnire s-a desfășurat la Universitatea de Studii Economice, sala de conferințe Virgil Madgearu. Catedra UNESCO pentru Administrarea Afacerilor de la FABIZ a acceptat provocarea de a organiza acest eveniment, fiind parte a viziunii României pe termen mediu de a spori prezența țării noastre în Balcani.

Principalul scop al acestei întâlniri a fost acela de a explora punctele comune de interes și de a extinde colaborarea bilaterală și multilaterală între președinții UNESCO și rețelele UNITWIN, inițiind și dezvoltând proiecte comune în ceea ce privește Obiectivele Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă.

Pentru a asigura o mai mare importanță erudită pe tema în discuție, cercul invitaților a fost extins, la eveniment participând personalități din mai multe domenii de activitate.