Date despre proiectul cultural FUTURE FOLK

 

Iniţiator: Asociaţia Alumnus Club UNESCO (Bucureşti)

Date de contact: e-mail: clubalumnus@gmail.com;

web site: http://alumnusclubforunesco.ro

Finanţare: Proiect co-finanţat  de Administraţia Fondului Cultural Naţional și sprijinit de Centrul pentru Tineret al Primăriei Municipiului Bucureşti și Comisia Naţională a României pentru UNESCO

Aria tematică: Patrimoniu cultural imaterial

Loc de desfăşurare: Bucureşti, Ploieşti

Perioada: 1 februarie – 20 septembrie 2018

Scop si obiective: Proiectul are ca obiectiv general promovarea şi revitalizarea patrimoniului cultural imaterial al României, punând în valoare o piesă esenţială a acestuia – costumul tradiţional. Pornind de la forma veche, autentică a costumului, păstrată în comunităţi şi în muzee, proiectul constă în crearea unei colecţii de design vestimentar modern, inedit, prin  reinterpretarea acestor costume în spiritul artei viitorului. Originalitatea acestei iniţiative constă în faptul că accentul se pune pe costumele specifice minorităţilor naţionale din ţara noastră, alături de costumele româneşti, prima etapă (2018) acoperind zona Bucureşti şi sud-estul ţării.  Între obiectivele specifice, proiectul isi propune: facilitarea dialogului şi colaborarii între majoritate şi minorităţile naţionale; întărirea prin cultură a unităţii şi coeziunii societăţii româneşti; promovarea patrimoniului multicultural al României în ţară şi în străinătate.

Proiectul este dedicat Centenarului Marii Uniri din 1918 şi contribuie totodată la desfăşurarea în România a programului 2018 – Anul european al patrimoniului cultural, promovat de Comisia Europeană.

Activităţile principale ale proiectului sunt următoarele:

 • Documentare cu privire la costumele tradiţionale ale minorităţilor şi românilor din sud-estul ţării; cercetarea colecţiei de costume tradiţionale ale Muzeului Naţional al Satului Dimitrie Gusti.

 • Schiţarea unor creaţii vestimentare actuale inspirate din motivele tradiţionale cercetate şi confecţionarea acestora.

 • Expoziţie – performance (cu modele vii) a colecţiei de creaţii vestimentare noi, la Palatul Parlamentului, în ziua de 20 iunie 2018.

 • Itinerarea expoziţiei la Muzeul Satului în perioada 23 iunie – 22 iulie, apoi la compania Genpact (6-10 august) și Ploieşti (19 septembrie).

Rezultate şi impact: mai buna cunoaştere a diversităţii culturale a României, sub aspectul valorilor de patrimoniu imaterial perpetuate prin costumul tradiţional, întărirea dialogului intercultural în România, promovarea modelului românesc de convieţuire şi dialog în afara ţării, prin intermediul cluburilor UNESCO şi al Institutului Cultural Român.

Între produsele concrete cu care se va finaliza proiectul menţionăm următoarele:

– Colecţie de date şi fotografii cu costume tradiţionale specifice minorităţilor incluse în proiect, precum şi cu costume româneşti, în special din aria Bucureşti – sudul României.

– Studiu etnografic comparativ, semnat de un cercetător de la Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti, pe tema specificităţilor costumelor tradiţionale reprezentative pentru minorităţile naţionale şi costumelor româneşti.

– Colecţia de creaţii vestimentare originale Future Folk, semnată de designerul Carmen Emanuela Popa, cuprinzând 25 de costume care vor reinterpreta în spirit contemporan costume ale minorităţilor şi costume româneşti, marea majoritate creaţii destinate femeilor.

– Un material audio – video de 15 minute, care va prezenta elemente de dans contemporan ce vor simboliza tema proiectului; o colecţie de schiţe ale costumelor.

– 4 expoziţii: prima la Palatul Parlamentului, cu modele vii, în ziua de 20 iunie 2018; a doua la Muzeul Satului, intre 23 iunie – 22 iulie; a treia la compania Genpact și a patra la Ploieşti (19 august, cu sprijinul Uniunii Elene din România).

– Catalog în română şi engleză, cuprinzând fotografii ale colecţiei Future Folk, ale unor elemente de inspiraţie din costume tradiţionale, precum şi studiul etnografic menţionat. O campanie media, o pagină web dedicată, un quiz pe tema diversităţii costumelor.

Continuitate şi sustenabilitate: Institutul Cultural Român va itinera expoziţia în cadrul unora dintre reprezentanţele sale din străinătate, astfel încât patrimoniul ţării noastre să fie mai bine cunoscut la nivel internaţional în contextul Centenarului Unirii şi al Anului european al patrimoniului cultural (2018). În anii viitori proiectul va avea în vedere alte zone multiculturale ale României, la fel de bogate sub aspectul diversităţii patrimoniului imaterial.

 Parteneri în proiect:

 • Centrul de Tineret al Primăriei Municipiului Bucureşti – sprijin financiar si organizatoric;

 • Comisia Naţională a României pentru UNESCO – sprijin logistic şi financiar;

 • Institutul Cultural Român – distribuirea catalogului expoziţiei către toate filialele sale din lume, itinerarea ulterioară a expoziţiei la câteva din filialele sale;

 • Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti – punerea la dispoziţie pt cercetare a colecţiilor de costume autentice ale grupurilor etnice istorice din sud-estul României; realizarea unui studiu comparative; organizarea expoziţiei, mediatizare.

 • Uniunea Elenă din România – facilitarea consultării cu toate organizaţiile minorităţilor naţionale în privinţa costumelor tradiţionale; asigurarea sălii la Palatul Parlamentului şi a sălii de expoziţie la Ploieşti;

 • Teatrul Evreiesc de Stat – sprijin organizatoric şi artistic pentru realizarea evenimentului de lansare;

 • Federaţia Asociaţiilor şi Cluburilor UNESCO din Europa şi America de Nord – sprijin în diseminarea rezultatelor şi promovarea evenimentului în circuitul UNESCO;

 • Grupul editorial Burda – România, sprijin în mediatizare la nivel naţional şi international;

 • Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România – sprijin logistic;

 • Teatrul Odeon – colaborare pentru diseminarea rezultatelor proiectului;

 • TVR, Redacţia emisiunilor pentru minorităţi, Secţia alte minorităţi – mediatizare prin intermediul emisiunilor dedicate minorităţilor naţionale şi publicului larg.