Precizare AFCN

“Descoperă patrimoniul multicultural al oraşului tău!”

 

În contextul participării României la Anul european al patrimoniului cultural 2018, Alumnus Club UNESCO desfăşoară în perioada 1 august – 15 noiembrie proiectul  “Descoperă patrimoniul multicultural al oraşului tău!”, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi realizat cu sprijinul Editurii Karta – Graphic. Iniţiativa constituie totodată a X-a ediţie a unui program mai amplu al Alumnus Club, intitulat Metamorfoze

Proiectul are ca scop educarea unui grup de tineri prin metode alternative, non-formale, în spiritul cunoaşterii şi punerii în valoare a patrimoniului cultural al zonelor multietnice ale României, cu un studiu de caz axat pe Bucureşti, propunându-şi ca principal rezultat realizarea, cu implicarea lor directă, a primului ghid al Capitalei, văzută ca oraş multicultural. Un ghid tipărit în format de buzunar, dar şi o pagină web dedicată, accesibilă de pe telefoanele mobile, care să îi ghideze pe cei curioşi şi iubitori de cultură prin Bucureştiul cosmopolit de ieri şi de azi.

Având în vedere faptul că în şcoală se studiază foarte puţin istoria culturală a României, iar noţiunile despre valoarea patrimoniului cultural se predau doar în mică măsură la câteva profiluri umaniste, proiectul doreşte să contribuie la umplerea acestui gol prin diverse activităţi educaţionale şi schimburi de vizite. Nu în ultimul rând, se urmăreşte sensibilizarea tinerilor în ceea ce priveşte diversitatea culturală a României şi a Capitalei, cultivarea respectului faţă de valorile fiecăruia, conştientizarea valorilor comune.

Dedicată Centenarului Unirii, iniţiativa evidenţiază că, alaturi de români, minorităţile naţionale au avut un rol pozitiv în construirea statului modern român, au avut o contribuţie importantă la crearea moştenirii culturale bogate şi valoroase de care întreaga societate românească se bucură astăzi.

Activităţile organizate în cadrul proiectului sunt structurate în trei trepte, astfel: prima etapă este dedicată documentarii istoriei culturale şi patrimoniului cultural, vizitelor la sediile minorităţilor naţionale din Bucureşti, unor sesiuni de instruire on-line. A doua etapă constă în sesiuni de formare (training) pe tema cunoaşterii istoriei culturale şi a patrimoniului minorităţilor din Capitală, cu traineri şi lectori specializaţi, care au o vastă experienţă atât în formarea tinerilor, cât şi în realizarea de proiecte interetnice, educaţionale şi culturale. A treia etapă este un exerciţiu de utilizare practică a cunoştineţelor acumulate de tineri pe parcursul instruirii – studiu de caz pe tema Bucureşti, oraş multicultural, constând în explorarea obiectivelor de patrimoniu reprezentative pentru minorităţile naţionale de aici, iar apoi elaborarea unui ghid al patrimoniului multicultural al oraşului. Acesta va cuprinde atât elemente de patrimoniu material, cât şi câteva elemente de patrimoniu imaterial, astfel încât să ofere o imagine interesantă şi modernă despre Capitala României, care a fost dintotdeauna un oraş cosmopolit, un mix de culturi, un oraş pe care şi-au pus amprenta influenţe din toate punctele cardinale. Ultimul eveniment este lansarea ghidului tipărit şi electronic.  

Adresabilitatea proiectului este largă, cu focus pe tineri, beneficiarii direcţi fiind participanţii – studenţi, masteranzi sau doctoranzi la diferite facultăţi din Bucureşti, români şi minoritari. Proiectul este original prin faptul că aduce împreună, într-un limbaj foarte accesibil, date despre patrimoniul multicultural al Capitalei, care altfel puteau fi găsite doar fragmentat, în diferite lucrări de specialitate.

În această primă etapă, sunt documentate şi reflectate în cuprins numai câteva minorităţi naţionale, cele cu sediul naţional în Bucureşti şi cu care Alumnus a colaborat mai intens în ultimii ani. Proiectul va fi continuat în 2019 cu patrimoniul minorităţilor care pot fi regăsite în Bucureşti, dar care nu au putut fi documentate şi incluse în ediţia de faţă.

 

Parteneri ai proiectului:

Comisia Naţională a României pentru UNESCO

Centrul pentru Tineret al Primăriei Municipiului Bucureşti

Uniunea Elenă din România

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT.

Uniunea Armenilor din România

Partida Romilor Pro Europa

Uniunea Ucrainenilor din România

Casa de Cultură Friedrich Schiller

Fundaţia Calea Victoriei

Asociaţia Youth Voice

Federaţia Europeană a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO