Conferinţa internaţională „Tineretul şi muzeele” aflată deja la ediţia a VI-a a promovat si in acest an lumea muzeelor, accesul tinerilor la cultură, la fermecata şi esenţiala lume a conservării culturii, a păstrării marilor repere naţionale.

         Această reuniuniune internaţională organizată de către ALUMNUS CLUB pentru UNESCO sub patronajul programului ALIANTA CIVILIZAŢIILOR şi finanţată de către Guvernul României Departamentul pentru Relaţii Interetnice, ce s-a desfăşurat în mirificul cadru natural al Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii de la Goleşti (partener al evenimentului) a avut un subiect generos: „Tradiţii şi obiceiuri uitate ale minorităţilor naţionale”. Principalul scop al evenimentului a fost punerea în valoare a patrimoniului cultural al minorităţilor naţionale prin dezvoltarea unor programe speciale pentru tânăra generaţie, programe care să reînvie tradiţiile şi obiceiurile proprii.

        În cadrul Conferinţei, într-un spaţiu muzeal inedit, prin intermediul discuţiilor purtate si a materialelor prezentate, s-a urmărit creşterea gradului de conştientizare a tinerei generaţii cu privire la protecţia patrimoniului indigen şi cel al minorităţilor naţionale şi promovarea internaţională a acestuia.

         La aceast eveniment au participat personalităţi de marcă din 14 ţări (Albania, Austria, Bulgaria, Franţa, Grecia, Italia, In­dia, Liban, Malta, Mexic, Olanda, Serbia, Siria, Spania), precum şi reprezentanţi ai minorităţilor naţionale.

         Oaspeţii au avut prilejul de a lua parte şi la alte momente conexe – aniversarea a 75 ani de la crearea Muzeului adăpostit de conacele familiei boierilor Goleşti, o vizită la Curtea de Argeş, precum şi verisjul a două expoziţii una de artă populară restaurată şi alta de crochiuri din viaţa satului semnată de arhitectul Mugur Kreeis.