Quiz

Ce minoritate naţională din România poartă aceste tipuri de costume tradiţionale? A. Germană B. Poloneză C. Ucraineană

Minoritatea germana

Ce minoritate naţională din România poartă aceste tipuri de costume tradiţionale?

Ce etnie reprezintă păpuşile după costumele în care sunt îmbrăcate? A. A ruşilor lipoveni B. Armeană C. Cehă

Cărei etnii îi sunt specifice aceste costume tradiţionale? A. Turcă B. Maghiară C. Albaneză

Aceste costume sunt reprezentative pentru care minoritate naţională? A. Armeană B. Bulgară C. Maghiară

Cu ce costum este îmbrăcată această păpuşă? A. Sârbesc B. Macedonean C. Grecesc

Cărei etnii îi corespund aceste costume? A. Maghiară B. Slovacă C. Italiană

După costumul pe care îl poartă, ce etnie reprezintă această păpuşă? A. Evreiască B. A romilor C. Poloneză

Costumele în care sunt îmbrăcate aceste păpuşi sunt specifice cărei minorităţi naţionale? A. A ruşilor lipoveni B. A tătarilor C. A grecilor

Recunoaşteţi păpuşile după portul lor popular? Ele reprezintă minoritatea: A. Croată B. Slovacă C. Albaneză

Ce minoritate poartă costume de tipul celor din imagine? A. Turcă B. Bulgară C. Ucraineană

2018-09-03T19:11:16+00:00