REALITATEA EVREIASCĂ – Nr. 520-521 (1320-1321) – 1 Iulie – 31 August 2018

 

„Trăim, creăm, avem un viitor împreună”

Evenimentul Future Folk la Palatul Parlamentului

Comisia Naţională pentru UNESCO. Parteneri: ICR, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, TES, Teatrul Odeon, Uniunea Elenă din România, Federaţia Europeană şi Federaţia Română a Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor pentru UNESCO, Televiziunea Română – Secţia Alte Minorităţi, Grupul de presă Burda România. Mulţumiri pentru sprijin în

„implicarea grupurilor etnice istorice din România” au fost aduse deputatului Dragoş Gabriel Zisopol, chestor al Camerei

Deputaţilor, preşedintele Uniunii Elene din România şi vicepreşedinte al GPMN. Evenimentul, al cărui moderator a fost

Daniela Popescu, s-a desfăşurat sub înaltul patronaj al Camerei Deputaţilor. Forţa simbolurilor urcă spre noi de acum 500.000 de ani. „Undeva, în zona asiatică, s-au descoperit scoici de atunci, pe care erau încrustate zigzaguri gândite de un strămoş al nostru”, a arătat preşedintele GPMN, prof. univ. dr. deputat Varujan Pambuccian. „Când a apărut

simbolul, fiinţa umanoidă a făcut un salt. Acum 20 de mii de ani, Europa era plină de simboluri aduse de homo sapiens. (…) Foarte multe dintre costumele populare şi-au decantat ADN-ul cultural prin simboluri înţelese la fel de toată comunitatea. Simbolurile aveau încărcătură magică şi spirituală”. Ele sunt „asemănătoare şi diferite, dar ne exprimă pe toţi ca oameni. Important e ca, atâta timp cât ne vor însoţi, să ne înţelegem”. Au fost apreciate: „designul militant pentru multiculturalism, respect şi înţelegere reciprocă” (vicepreşedintele ICR, Béla Krizbai); promovarea tradiţiilor româneşti (directorul Centrului pentru Tineret al Muncipiului Bucureşti, Georgiana Trifu); implicarea DRI – prezenţi în sală, subsecretarul de stat Aledin Amet, reprezentanţi de organizaţii ale minorităţilor naţionale; Catalogul Future Folk, lansat cu acest prilej, prefaţat de criticul de artă Mihaela Varga. Un merit special în realizarea sa a revenit şefei secţiei Tezaurizare a Patrimoniului Cultural de la Muzeul Satului, dr. Georgiana Onoiu. Au fost proiectate fragmente din reportajele despre Future Folk, realizate de TVR – Departamentul emisiunilor pentru alte minorităţi. Expoziţia colecţiei de design vestimentar devine itinerantă, poposind mai întâi la Muzeul Satului, apoi la Tulcea şi Ploieşti. „Sunt extrem de legată de lumea satului de odinioară”, a conturat geneza colecţiei Carmen Emanuela Popa. „Casele sinelite cu muşcate în fereastră adăposteau o lume, astăzi, cu valoare de patrimoniu, un tezaur spiritual cu valenţe estetice atât de bogate încât să îndestuleze carenţele contemporane”. Future Folk, „de la tradiţie la avangardă”, pune în scenă arhaicul prin prisma contemporaneităţii; cel românesc şi al etniilor integrate acestui spaţiu, fiindcă „trăim, creăm, avem un viitor împreună”.

 

IULIA DELEANU