PARTICIPARE LA MASA ROTUNDĂ

“EDUCAȚIA NON-FORMALĂ. AȘTEPTĂRI ȘI ÎMPLINIRI”

Joi, 16 Noiembrie 2017, La sediul Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti, doamna Daniela Popescu, presedinta Alumnus Club pentru UNESCO a participat la masa rotunda: „EDUCAȚIA NON-FORMALĂ. AȘTEPTĂRI ȘI ÎMPLINIRI”

În cadrul acestui eveniment specialiști din domeniul pedagogiei, dar și directori de instituții culturale, atât din București, cât și din țară, au discutat despre rolul educației non-formale și informale, despre așteptările copiilor de la instituțiile care utilizează aceste metode de învățare și felul în care ele se pliază pe curricula școlară, dar și despre modurile de abordare a persoanelor cu nevoi speciale.Moderatorul discuțiilor a fost Corneliu Dumitrescu, sociolog al Muzeului Național al Satului „Dimitie Gusti”.

Scopul discuțiilor a fost, pe de o parte, de a face o analiză a mediuluimuzeal din România prin prisma contribuției muzeelor la procesul de învățare continuă, iar pe de altă parte, de a identifica modurile prin care muzeele pot veni în completarea curriculei școlare cu metode informale de educație: ateliere, expoziții și demonstrații.

Printre cei ce au luat cuvântul la acesta la masa rotundă s-au numărat doamna Daniela Popescu, expert în cadrul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, președintă EFUCA, președintă a Club Alumnus pentru UNESCO doamna Mirela Iancu, director de marketing la Muzeul ASTRA, doamna Iuliana Grumăzescu, director de comunicare și educație muzeală în cadrul Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

În cadrul acestui eveniment doamna Daniela Popescu a prezentat proiectul YOUth and MUZEums – proiect annual promovat de Club Alumnus pentru UNESCO, proiect ce reprezinta o actiune de dinamizare si atragere a tineretului car în acest mod devin nu numai vizitatori ai muzeelor, ci și  participanți direcți în cadrul unor acțiuni distincte sau special create pentru aceștia în cadrul muzeelor. Au fost prezentate pe lângă obiectivele primordiale ale acestui proiect ce va ajunge în anul 2018 la cea de a zecea ediție, priortățile tematicilor abordate, precum și modul de implicare a tinerii generații la realizarea acestora.

Evenimentul s-a încheiat cu un tur ghidat în muzeu, susținut de Corneliu Dumitrescu.