Sâmbată 21 septembrie 2013 s-au încheiat lucrările Bordului executiv al Federaţiei Europene a Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor pentru UNESCO, board reunit la Bucureşti care a deputat cu Simpozionul Internaţional Passport for Global Ethics – UNESCO şi Mediul Privat, susţinut joi, 19 septembrie 2013 la SNSPA.

Întâlnirea consiliului executiv a reunit reprezentanţi ai următoarelor ţări: Belarus, Cipru, Federaţia Rusă, Grecia, Italia, Portugalia, România, Serbia şi Spania, SUA, reuniunea a fost prezidată de doamna Daniela Popescu, preşedintă în funcţie a federaţiei. Totodată, nu puteam să nu menţionăm prezenţa la acest eveniment extrem de important a preşedintelui Federaţiei Mondiale a Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor pentru UNESCO, domnul George Christophides.

La această reuniune la nivel înalt au fost dezbătute o serie de aspecte importante ale federaţiei, au fost propuse programe şi acţiuni cu rolul de a susţine şi promova dialogul intercultural, respectarea dreptului omului, sprijinirea categoriilor sociale defavorizate, problematica feminină etc.
Participanţii, importanţi oficiali UNESCO au primit din partea Alumnus Club România şi a Federaţiei Europene, Passport for Global Ethics, un document inovativ prezentat comunităţii UNESCO de către ţara noastră încă de la Forumul Asia – Europa din 12 – 15 iulie la Beijing.

Consiliul executiv a dorit să celebreze în mod special ziua de 21 septembrie, desemnată la nivel mondial drept “Ziua Internaţională a Păcii”, printr-o scrisoare deschisă adresată societăţii civile UNESCO. Document care punctează aspecte istorice importante din lupta continuă a umanităţii pentru pace, subliniind totodată importanţa şi rolul pe care UNESCO îl are, în prezent, în promovarea şi susţinerea păcii, un subiect atât de delicat în aceste zile.